John J. Kulczycki

top

Status and Affiliation

Degree:

 • Ph.D.

Affiliation:

 • University of Illinois at Chicago, USA

Contact:

top

Special Interests

 • Bund attitudes and activities in Poland, 1944-1951
  top

Recent project

The ethnic changes in Poland following World War II, including the departure of the Jews

 • Title: Pluralism Banished
 • Type: Book
 • Period covered: 1944-1951
 • Written language: English

top

Publications on other Themes

Books

 • The Polish Coal Miners’ Union and the German Labor Movement in the Ruhr, 1902-1934: National and Social Solidarity (Oxford, New York: Berg, 1997), xvi, 283 pp.
 • The Foreign Worker and the German Labor Movement: Xenophobia and Solidarity in the Coal Fields of the Ruhr, 1871-1914 (Oxford, Providence, USA: Berg Publishers, 1994), xvi, 297 pp.
 • School Strikes in Prussian Poland, 1901 1907: The Struggle over Bilingual Education (Boulder, Colorado: East European Monographs, distributed by Columbia University Press, 1981), xxii, 279 pp.; rev. ed.: Strajki szkolne w zaborze pruskim, 1901-1907: Walka o dwujęzyczną oświatę (Poznań: Biblioteka Kroniki Wielkopolski, 1993), 343 pp.

Articles and Chapters in Books

 • “An Ethnic Poland: A Failure of National Self-Determination,” in Central European History and the European Union: The Meaning of Europe, ed. by Stanislav J. Kirschbaum (Houndmills, Basingstoke, Hampshire, UK: Palgrave Macmillan, 2007), 123-42.
 • “Dzieje Polski w amerykańskiej historiografii Europy. Królestwo Nigdzie,” in “O nas bez nas”. Historia Polski w historiografiach obcojęzycznych, ed. by Witold Molik and Henryk Żaliński (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2007), 19-47.
 • “Eastern Europe in Western Civilization Textbooks: The Example of Poland,” The History Teacher 38, No. 2 (February 2005): 153-177.
 • “Polish Communists and National Self-Determination after World War II,” in Wokół historii i polityki: Studia z dziejów XIX i XX wieku dedykowane Profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, ed. by Stanisław Ciesielski et al. (Toruń: Adam Marszałek, 2004), 475-481.
 • “The Western Allies and the Creation of an Ethnic Poland,” in Studia z dziejów Polski i Europy w XIX i XX wieku: Księga dedykowana Profesorowi Piotrowi Stefanowi Wandyczowi, ed. by Jausz Faryś et al. (Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF i Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake, 2004), 437-446.
 • “The First Polish Clergymen in the Ruhr: Religion in the Service of National Identity,” in States, Societies, Cultures East and West: Essays in Honor of Jaroslaw Pelenski, ed. by Janusz Duzinkiewicz et al. (New York: Ross Publishing Inc., 2004), 513-31.
 • “’Propolska’ historia w Ameryce” [‘Pro-Polish’ History in America], Więź, No. 3 (March 2004), 83-88.
 • “’Repatriation’: Bringing Poles from the Soviet Union Home after World War II,” Sprawy Narodowościowe 32 (2003), 7-41.
 • “The Soviet Union, Polish Communists, and the Creation of a Polish Nation-State,” Russian History 29, No.2-4 (2002), 251-276.
 • "The Conscience of a Positivist," Polish American Studies 59, No. 1 (2002), 67-75
 • “Who’s a Pole? Polish Nationality Criteria in the ‘Recovered Lands,’ 1945-1951,” Canadian Review of Studies in Nationalism 28, No. 1-2 (2001), 107-118.
 • “The National Identity of the ‘Natives’ of Poland’s ‘Recovered Lands,’ 1945-1956,” National Identities 3, No. 3 (November 2001), 205-219.
 • “The Herner Polenaufstand of 1899,” Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegungen, 24 (2000), 5-17.
 • “Language, National Identity, and Nationalism,” in Discourse on Multilingual Cultures: Popular Cultures, Societies and Art, ed. by Yuich Midzunoe (Tokyo: Taga Shuppan, 1999), 389-394.
 • “Źródła nowoczesnej polskiej tożsamości narodowej: Perspektywa amerykańska” [The Origins of the Modern Polish National Identity: An American Perspective], Sprawy Narodowościowe 6, No. 2 (1997) [1998], 93-110.
 • “Working-Class Nationalism among Polish Migrants in the Ruhr Region,” in National Identities and Ethnic Minorities in Eastern Europe: Selected Papers from the Fifth World Congress of Central and East European Studies, Warsaw, 1995, ed. by Ray Taras (Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London: Macmillan Press Ltd, 1998; New York: St. Martin’s Press, Inc., 1998), 122-130.
 • “Rural Transformation in Poland after 1945: The Polonization of the ‘Recovered Lands,’” in The Transformation of the Systems of East-Central Europe Rural Societies before and after 1989, ed. by Shingo Minamizuka (Kecskemét, Hungary: Tiberias BT, 1996), 83-93.
 • “Uwarunkowania świadomości narodowej polskich górników w Zagłębiu Ruhry przed I wojną światową” [The Formation of National Consciousness among Polish Miners in the Ruhr Region before World War I], in Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, ed. by Jacek Staszewski (Gdańsk-Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1995), I, Part 2, 151-159.
 • “The First Migrants’ Miner Associations in the Ruhr,” in Essays in Russian and East European History: Festschrift in Honor of Edward C. Thaden, ed. by Leo Schelbert and Nick Ceh (Boulder, Colorado: East European Monographs, 1995), 101-115.
 • “Democratization and Nationalism in Contemporary Poland,” in Totalitarianism and the Challenge of Democracy, ed. by Andrzej W. Jabłoński and Wojciech Piasecki (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992), 65-72.
 • “A Trade Union for Polish Miners in the Ruhr: ‘Alter Verband,’ ‘Gewerkverein’ and ‘Zjednoczenie Zawodowe Polskie,’” in Sozialgeschichte des Bergbaus im 19. und 20. Jahrhundert, ed. by Klaus Tenfelde (Munich: C.H. Beck, 1992), 609-622.
 • “Relations between Polish and German Coal-Miners in the Ruhr, 1871-1914,” in Eastern Europe and the West: Selected Papers from the Fourth World Congress for Soviet and East European Studies, Harrogate, 1990, ed. by John Morison (London: St. Martin’s Press, 1992), 186-192.
 • “Polish Migrants in the Ruhr Region and the Great Coal Miners’ Strike of 1889,” in Ideologie, poglądy, mity w dziejach Polski i Europy XIX i XX wieku: Studia historyczne, ed. by Jerzy Topolski, Witold Molik, and Krzysztof Makowski (Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1991), 165-177.
 • “’Bunt polski’ 1899 roku w Herne: Protest społeczny czy strajk wozaków?” [The 1899 ‘Polish Revolt’ in Herne: Social Protest or Haulers’ Strike?] in Organizacje polonijne w Europie Zachodniej--Współczesność i tradycje. Materiały z konferencji naukowej w dniach 2 i 3 kwietnia 1987 r. w Poznaniu, ed. by Barbara Szydłowska-Ceglowa and Jerzy Kozłowski (Poznań: Polska Akademia Nauk, Zakład Badań nad Polonią Zagraniczną, 1991), 93-102.
 • “’Scapegoating’ the Foreign Worker: Job Turnover, Accidents, and Diseases among Polish Coal Miners in the German Ruhr,” Polish American Studies 46, No. 1 (1989), 42-60; reprinted in The Politics of Immigrant Workers: Essays on Labor Activism and the World Economy Since 1830, ed. by Camille Guerin Gonzales and Carl Strikwerda (New York: Holmes & Meier, 1993), 133-152; (Rev. ed.: New York/London: Holmes & Meier, 1998), 145-167; excerpted in Przegląd Górniczy, XLVI, No. 11-12 (1990), 46-47.
 • “The Herne ‘Polish Revolt’ of 1899: Social and National Consciousness among Polish Coal Miners in the Ruhr,” Canadian Slavonic Papers 31, No. 2 (1989), 146-169.
 • “Nationalism over Class Solidarity: The German Trade Unions and Polish Coal Miners in the Ruhr to 1902,” Canadian Review of Studies in Nationalism 14, No. 2 (1987), 261 276.
 • “Norman Davies's Playground: Nineteenth Century Polish History,” Eastern European Politics and Societies 1, No. 3 (1987), 456 473.
 • “Polscy górnicy w Zagłębiu Ruhry. Próba charakterystyki statystycznej na podstawie nieznanego źródła (1 stycznia 1900)” [Polish Miners in the Ruhr Region: A Statistical Analysis Based on a Previously Unknown Source (1 January 1900)], Przegląd Polonijny 13, No. 3 (1987), 21 26.
 • “The Prussian Authorities and the Poles of the Ruhr,” The International History Review 8, No. 4 (1986), 593 603.
 • “Germans, Poles, and Jews,” East European Quarterly 18, No. 3 (1984), 365 374, with Richard S. Levy.
 • “Polish Economic Immigration in Western Germany and France, 1895 1935,” in Russian and Eastern European History: Selected Papers from the Second World Congress for Soviet and East European Studies, ed. by R.C. Elwood (Berkeley, California: Berkeley Slavic Specialties, 1984), 261 276.
 • “The Beginnings of the Solidarity Movement in Poznań,” The Polish Review 27, No. 3 4 (1982), 154 169.
 • “Spontaneity versus Organization and the Masses of Prussian Poland in the Early Twentieth Century,” in Rola Wielkopolski w dziejach narodu polskiego, ed. by Stanisław Kubiak and Lech Trzeciakowski (Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1979), 269 283. *“German Cultural Imperialism in Prussian Poland, 1871 1914,” in Russian and Slavic History, ed. by D.K. Rowney and G.E. Orchard (Columbus, Ohio: Slavica, 1977), 105 122.
 • “Social Change in the Polish National Movement in Prussia before World War I,” Nationalities Papers 4, No. 1 (1976), 17 53, reprinted in Studia Historica Slavo Germanica 6 (1977), 113 137.
 • “The General School Strike of 1906 1907 in the Bydgoszcz Regency,” Prace Komisji Historii 12 (1976), 45 64.
 • “The School Strike of 1906 1907 in the Province of Poznań,” in American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists, vol. 3, History, ed. by A. Cienciala (The Hague: Mouton, 1973), 171 187.


top