TitleIz istorii Arkhiva Bunda i fonda Bunda v Rossiiskom gosudarstvennom arkhive sotsial'no-politicheskoi istorii (RGASPI)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsAmiantov, Yurii N., and I. S. Rozental'
JournalArkhiv evreiskoi istorii
Volume5
Citation KeyAmiantov2009