TitleEvrei v obshchestvenno-politicheskoi zhizni Nizhegorodskoi gubernii, 1914-1920 gg. Dokumenty i materialy
Publication TypeBook
Year of Publication2012
AuthorsSapon, Vladimir P.
PublisherIstoricheskii fakul'tet Nizhegorodskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. Koz'my Minina
CityNizhnii Novgorod
ISBN Number978-5-9904141-1-2
Citation Keysapon_evrei_2012