TitleEvrei Sibiri v 1917 godu. Mezhdu sionizmom i bundizmom
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2010
AuthorsNam, Iriada
Book TitleNauchnye trudy po iudaike. Materialy {XVII} mezhdunarodnoi ezhegodnoi konferentsii po iudaike
Pagination198–217
PublisherSefer
CityMoskva
Abstract

Siberian Jews in 1917. Between Zionism and Bundism

URLhttp://sefer.ru/upload/XVII_Proceed_Vol2.pdf
Citation Keynam_evrei_2012