TitleBunda organizācijas Latvijā: 1900-1917
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsŠalda, Vitālijs
JournalLatvijas Arhīv
Pagination58–74
URLhttp://www.arhivi.lv/index.php?1&208&view=article&art_id=382
Citation Keysalda_bunda_2003