TitleAvoti par Bunda organizācijām Latvijā 20. gs sākumā
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsŠalda, Vitālijs
JournalDaugavpils Universitāte. Humanitārās fakultātes XIII starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli
VolumeVII
Pagination199–206
Citation Keysalda_avoti_2004