Title„Rzadko kiedy żydowski dom łączył w sobie tyle światów i tyle wartości…”. Polsko-żydowska mozaika Rafała Lichtensteina – przyczynek do dziejów inteligencji wielokulturowej Łodz
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2010
AuthorsTrębacz, Michał
EditorStobiecki, R., and J. Walicki
Book Title„Należę do polskiej szkoły historycznej”. Studia i szkice ofiarowane prof. Jakubowi Goldbergowi z okazji odnowienia doktoratu na Uniwersytecie Łódzkim
Pagination51–63
PublisherCentrum Badań Żydowskich, Uniwersytet Łódzki
CityŁodz
Citation KeyTrebacz2010a