Export 168 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Asc)] Year
Book
Bemporad, Elissa. Becoming Soviet Jews: The Bolshevik Experiment in Minsk. Helen B. Schwartz Book in Jewish S tudies. Bloomington, Ind: Indiana University Press, 2013.
Jacobs, Jack. Bundist Counterculture in Interwar Poland. Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 2009.
Doklad Parižskomu kongressu Vtorogo Internatcionala, 1900 god, Edited by A. N. Svalov. Iz istorii socialističeskogo dviženija v Rossii. Moskva: RGSU, 2007.
The Emergence of Modern Jewish Politics. Bund and Zionism in Eastern Europe, Edited by Zvi Gitelman. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 2003.
Sapon, Vladimir P.. Evrei v obshchestvenno-politicheskoi zhizni Nizhegorodskoi gubernii, 1914-1920 gg. Dokumenty i materialy. Nizhnii Novgorod: Istoricheskii fakul'tet Nizhegorodskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. Koz'my Minina, 2012.
Michels, Tony. A Fire in Their Hearts. Yiddish Socialists in New York. Cambridge Mass., London: Harvard University Press, 2005.
Kuhn, Rick. Henryk Grossman and the Recovery of Marxism. Urbana [et al.]: University of Illinois Press, 2007.
Jewish Politics in Eastern Europe. The Bund at 100, Edited by Jack Jacobs. New York: New York University Press, 2001.
Moss, Kenneth B.. Jewish Renaissance in the Russian Revolution. Cambridge Mass., London: Harvard University Press, 2009.