Export 5 results:
Sort by: Author [ Title  (Asc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is O  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N [O] P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
O
{Rusiniak-Karwat}, Martyna. "Odradzanie sie spolecznosci zydowskiej w Polsce na przykladzie Bundu." In Narody i polityka. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Tomaszewskiemu, edited by August Grabski and Artur Markowski, 275-286. Waszawa: Żydowski Inst. Historyczny im. E. Ringelbluma: Inst. Historyczny Uniw. Warszawskiego, 2010.
Nishimura, Yuu. "On the cultural front: the Bund and the Yiddish secular school movement in interwar Poland." East European Jewish Affairs 43, no. Issue 3. Special Issue: New research on the Bund (2013): 265-281.
Marten-Finnis, Susanne. "Otklik Bunda na Kišinevskij pogrom 1903 goda v kontekste mnogojazčunoj politiki partii c 1902 po 1906 god." In Kišinevskij pogrom 1903 goda. Vzgljad četer stoletie; materialy meždunarodnoj naučkoj konferencii, edited by Ja. M. Kopanckij, 85-87. Kishinev: Pontos, 2004.