Export 1 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Desc)] Year
Filters: Author is Nam, Irina Vladimirova  [Clear All Filters]
Book Chapter
Nam, Irina Vladimirova. "Bund v Sibir v usloviach revoljucij 1917 god." In Stranicy istorii evreev Sibiri v XIX - XX vekach: Krasnojarskij Filial Blagotvoritel╩╣nogo Fonda 'D┼żojnt', edited by Jakov M. Kofman, 100-151. Krasnojarsk: Izdat. Klaretianum, 2003.