Export 1 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
Filters: Author is Nam, Irina Vladimirova  [Clear All Filters]
2003
Nam, Irina Vladimirova. "Bund v Sibir v usloviach revoljucij 1917 god." In Stranicy istorii evreev Sibiri v XIX - XX vekach: Krasnojarskij Filial Blagotvoritelʹnogo Fonda 'Džojnt', edited by Jakov M. Kofman, 100-151. Krasnojarsk: Izdat. Klaretianum, 2003.