Export 1 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
Filters: Author is Markowski, Artur  [Clear All Filters]
2010
{Rusiniak-Karwat}, Martyna. "Odradzanie sie spolecznosci zydowskiej w Polsce na przykladzie Bundu." In Narody i polityka. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Tomaszewskiemu, edited by August Grabski and Artur Markowski, 275-286. Waszawa: ┼╗ydowski Inst. Historyczny im. E. Ringelbluma: Inst. Historyczny Uniw. Warszawskiego, 2010.