Export 5 results:
Sort by: Author [ Title  (Asc)] Type Year
Filters: Author is Grabski, August  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Grabski, August. "Antysyjonizm Bundu w latach 1947-1972." Kwartalnik Historii Zydów 215 (2005): 342-353.
O
{Rusiniak-Karwat}, Martyna. "Odradzanie sie spolecznosci zydowskiej w Polsce na przykladzie Bundu." In Narody i polityka. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Tomaszewskiemu, edited by August Grabski and Artur Markowski, 275-286. Waszawa: Żydowski Inst. Historyczny im. E. Ringelbluma: Inst. Historyczny Uniw. Warszawskiego, 2010.
R
Rebels against Zion: Studies on the Jewish Left Anti-Zionism, Edited by August Grabski. Warsaw: Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, 2011.
Ż
Żydzi a lewica: Zbiór studiów historycznych, Edited by August Grabski. Warszawa: Żydowski Inst. Historyczny, 2007.
Żydzi a lewica: Zbiór studiów historycznych, Edited by August Grabski. Warszawa: Żydowski Inst. Historyczny, 2007.