Export 2 results:
Sort by: [ Author  (Asc)] Title Type Year
Filters: Author is Grabski, August  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
Grabski, August. "Antysyjonizm Bundu w latach 1947-1972." Kwartalnik Historii Zydów 215 (2005): 342-353.
{
{Rusiniak-Karwat}, Martyna. "Odradzanie sie spolecznosci zydowskiej w Polsce na przykladzie Bundu." In Narody i polityka. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Tomaszewskiemu, edited by August Grabski and Artur Markowski, 275-286. Waszawa: Żydowski Inst. Historyczny im. E. Ringelbluma: Inst. Historyczny Uniw. Warszawskiego, 2010.