Export 5 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
Filters: Author is Grabski, August  [Clear All Filters]
2011
Rebels against Zion: Studies on the Jewish Left Anti-Zionism, Edited by August Grabski. Warsaw: Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, 2011.
2010
{Rusiniak-Karwat}, Martyna. "Odradzanie sie spolecznosci zydowskiej w Polsce na przykladzie Bundu." In Narody i polityka. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Tomaszewskiemu, edited by August Grabski and Artur Markowski, 275-286. Waszawa: Żydowski Inst. Historyczny im. E. Ringelbluma: Inst. Historyczny Uniw. Warszawskiego, 2010.
2007
Żydzi a lewica: Zbiór studiów historycznych, Edited by August Grabski. Warszawa: Żydowski Inst. Historyczny, 2007.
Żydzi a lewica: Zbiór studiów historycznych, Edited by August Grabski. Warszawa: Żydowski Inst. Historyczny, 2007.
2005
Grabski, August. "Antysyjonizm Bundu w latach 1947-1972." Kwartalnik Historii Zydów 215 (2005): 342-353.