Export 1 results:
Sort by: Author [ Title  (Asc)] Type Year
Filters: Author is {Rusiniak-Karwat}, Martyna  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
O
{Rusiniak-Karwat}, Martyna. "Odradzanie sie spolecznosci zydowskiej w Polsce na przykladzie Bundu." In Narody i polityka. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Tomaszewskiemu, edited by August Grabski and Artur Markowski, 275-286. Waszawa: ┼╗ydowski Inst. Historyczny im. E. Ringelbluma: Inst. Historyczny Uniw. Warszawskiego, 2010.