Export 2 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
Filters: Author is Šalda, Vitālijs  [Clear All Filters]
2004
Šalda, Vitālijs. "Avoti par Bunda organizācijām Latvijā 20. gs sākumā." Daugavpils Universitāte. Humanitārās fakultātes XIII starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli VII (2004): 199-206.
2003