Export 1 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
Filters: Author is Sapon, Vladimir P.  [Clear All Filters]
2012
Sapon, Vladimir P.. Evrei v obshchestvenno-politicheskoi zhizni Nizhegorodskoi gubernii, 1914-1920 gg. Dokumenty i materialy. Nizhnii Novgorod: Istoricheskii fakul'tet Nizhegorodskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. Koz'my Minina, 2012.