Export 8 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Asc)]
Filters: Author is Tomaszewski, Jerzy  [Clear All Filters]
2001
Pickhan, Gertrud. "Bronislaw Grosser." In Żydzi w Polsce: Dzieje i kultura; leksykon, edited by Jerzy Tomaszewski, 121. Warszawa: Wydawn. Cyklady, 2001.
Pickhan, Gertrud. "Bund." In Żydzi w Polsce: Dzieje i kultura; leksykon, edited by Jerzy Tomaszewski, 47-48. Warszawa: Wydawn. Cyklady, 2001.
Pickhan, Gertrud. "CISZO." In Żydzi w Polsce: Dzieje i kultura; leksykon, edited by Jerzy Tomaszewski, 52. Warszawa: Wydawn. Cyklady, 2001.
Pickhan, Gertrud. "Henryk Erlich." In Żydzi w Polsce: Dzieje i kultura; leksykon, edited by Jerzy Tomaszewski, 86. Warszawa: Wydawn. Cyklady, 2001.
Pickhan, Gertrud. "Naje Folkscajtung." In Żydzi w Polsce: Dzieje i kultura; leksykon, edited by Jerzy Tomaszewski, 99. Warszawa: Wydawn. Cyklady, 2001.
Pickhan, Gertrud. "Szlomo Mendelsohn." In Żydzi w Polsce: Dzieje i kultura; leksykon, edited by Jerzy Tomaszewski, 328. Warszawa: Wydawn. Cyklady, 2001.
Pickhan, Gertrud. "Wiktor Alter." In Żydzi w Polsce: Dzieje i kultura; leksykon, edited by Jerzy Tomaszewski, 14. Warszawa: Wydawn. Cyklady, 2001.
Pickhan, Gertrud. "Wlodzimierz Medem." In Żydzi w Polsce: Dzieje i kultura; leksykon, edited by Jerzy Tomaszewski, 325-326. Warszawa: Wydawn. Cyklady, 2001.